Eesti keele B2-taseme eksamiks ettevalmistav kursus

Eesti keele B2-taseme eksamiks ettevalmistav kursus

 

 

Kategooria:
  • Kirjeldus
  • Lisainfo

Kirjeldus

Eesti keele B2-taseme eksamiks ettevalmistav kursus

Õpiväljundid. Koolituse edukalt lõpetanud õppija:

  • väljendab oma mõtteid lühikeste, lihtsate ja selgelt väljahääldatud ütlustega
  • mõistab lühikesi tekste, mis sisaldavad sageli kasutatavaid sõnu, ning leiab sealt eeldatavat spetsiifilist informatsiooni
  • kirjutab lühikesi, lihtsaid tekste tuttaval ja talle oluliste valdkondadega vahetult seotud teemadel
  • kasutab mitmeid fraase ja lauseid, et kirjeldada oma perekonda ja teisi inimesi, elutingimusi, hariduslikku tagapõhja, tööd

Õppe kogumaht: 220 akadeemilist tundi kontaktõpet ja 230 akadeemilist tundi iseseisvat tööd = 450 akadeemilist tundi

Koolituse maksumus: 2420,00€.

Õppekava sisu: kava B2

Koolitaja: 

Lisainfo

Address

Narva

Kuu

08.2018, 09.2018, 10.2018