Õppekeskkond

Meil on kõik mugavaks õppimiseks:

  • Mugav ja soe klass.
  • Põhivarustus: lauad,toolid ( mõeldud grupile), tahvel.
  • Arvuti- ja videotehnika, on võimalus arvutit individuaalselt kasutada (treeningu ajal).
  • Vajadusel antakse kõik vajalikud õppematerjalid õpilasele välja.

Koolitusbaas võimaldab nii teoreetilist kui ka praktilist koolitust.

Koolitusruumid (sh õppetehnika, õppevahendid) vastavad töötervishoiu ja tööohutuse seaduses sätestatud töötervishoiu ja -ohutuse nõuetele.

E-õppe all mõistetakse õpetamist multimeediatehnoloogia ja Interneti abil. E-õpe võimaldab juurdepääsu suurele hulgale teadmistele, oskustele ja kvalifikatsioonidele. Lisaks erialaste teadmiste ja oskuste omandamisele võimaldab e-õpe täiendada ka arvutialaseid teadmisi, arendada virtuaalset suhtlemisoskust ning eneseväljendusoskust ja võimet tegutseda iseseisva õppijana.

Õppekorralduse_alused