Eesti keele B1-taseme eksamiks ettevalmistav kursus

Eesti keele B1-taseme eksamiks ettevalmistav kursus

 

 

Kategooria:
  • Kirjeldus
  • Lisainfo

Kirjeldus

Eesti keele B1-taseme eksamiks ettevalmistav kursus

Õpiväljundid. Koolituse edukalt lõpetanud õppija:

  • mõistab suhteliselt pika ja keeruka üldkeelse jutu ning oma erialase väitluse põhisisu nii konkreetse kui ka abstraktse teema puhul
  • loeb pikki ja keerukaid, sh abstraktseid tekste, leiab neist asjakohase teabe (valiklugemine)
  • kirjutab argumenteeritud ettekannet, arvamuskirjutist vm üksikasjalikku teksti (nt arvamuskirjutist, ettekannet), kus selgitab ja kaitseb oma seisukohti ning esitab poolt- ja vastuväiteid

Õppe kogumaht: 200 akadeemilist tundi kontaktõpet ja 200 akadeemilist tundi iseseisvat tööd = 400 akadeemilist tundi

Koolituse maksumus: 2400,00€.

Õppekava sisu: kava B1

Koolitaja: 

Lisainfo

Address

Narva

Kuu

08.2018, 09.2018, 10.2018