Marika Leetsman

Lektors Description

Kõrgharidus: lõpetanud Sillamäe Majunduse ja Juhtimise Instituut eriala ettevõtte finantstegevuse organiseerisele ja juhtimisele
Kutseharidus: lõpetanud Kohtla-Järve Polütehnikum eriala raamatupidaja
Töökogemus: täiskasvanute koolitajana aastast 2016