Eesti keele C1-taseme eksamiks ettevalmistav kursus

Eesti keele C1-taseme eksamiks ettevalmistav kursus

 

 

Категория:
  • Описание
  • Детали

Описание

Eesti keele C1-taseme eksamiks ettevalmistav kursus

Õpiväljundid. Koolituse edukalt lõpetanud õppija:

  • mõistab pikki ja keerukaid tekste, tabab ka varjatud tähendust. Jälgib tele- ja raadiosaateid ning filme ja mõistab nende sisu.
  • väljendab end spontaanselt ja ladusal, väljendeid eriti otsimata.
  • väljendab ladusalt oma arvamust erialastel teemadel nii suuliselt kui ka kirjalikult. Kohandab nii suulise kui ka kirjaliku teksti stiili vastavalt auditooriumile.

Õppe kogumaht: 200 akadeemilist tundi kontaktõpet ja 250 akadeemilist tundi iseseisvat tööd = 450 akadeemilist tundi

Koolituse maksumus: 2500,00€.

Õppekava sisu: kava C1

Koolitaja: 

Детали

Адрес

Нарва

Месяцы

08.2018, 09.2018, 10.2018